Գաղափարախօսութիւն

Հաւատարիմ՝ նախնիներու ուղիին

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ նոր չէ, որ ճամբայ կ՚ելլէ իբրեւ գաղափարական շարժում: Անոր ներշնչման աղբիւրը Հայոց Պատմութիւնն է՝ հայ ժողովուրդի ազգային ազատագրական պայքարը:

ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ կնքուած է Քրիստափորներու գաղափարական աւազանին մէջ եւ անոր ազգային ոգին ու մարտունակութիւնը արմատացած են եարի փոխան զէնքը գրկած նահատակ ֆետայիներու աւանդին մէջ:

ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ Արամ Մանուկեանի ու Սարդարապատի հերոսներուն, Արցախեան ազատամարտի զինուորագրեալներուն՝ Պետոներու եւ Մոնթէներու նուիրական ճանապարհին հետեւորդն է:

ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ հաւատարիմ է այն գաղափարական հանգանակին ու հաւատամքին, զորս սերունդէ սերունդ մեզ փոխանցած են ազատատենչ հայ ժողովուրդի նուիրեալները, ԴՐՕ շունչով տոգորուած եւ ԱԲՕ կամքով լեռնացած՝ արդարութեան եւ անկախութեան համար մարտնչող հայ ազգի արժանաւոր զաւակները:

Այսօր, տեղեկատւութեան պատերազմի այս դարաշրջանին, երբ ականատես կ՚ըլլանք, թէ անձնական եսն ու սեփական շահը ազգէն ու հայրենիքէն գերադասած մարդիկ ինչպէ՞ս կը յաջողին տիրական ներկայութիւն դառնալ քաղաքական բեմին վրայ, երբ կը տեսնենք, թէ ինչպէ՞ս անարժան ու պատեհապաշտ «ղեկավարներ» կը յաջողին տեղեկատուական արշաւներով ապակողմնորոշել հանրութիւններն ու հաւաքականութիւնները, անգամ մը եւս կը զգանք նուիրեալ նախնիներու լուսաւորեալ ուղիով առաջնորդուելու հրամայականը:

ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ ծանօթ ու անծանօթ նուիրեալ մարտիկնեու փշոտ ճանապարհին հաւատարիմ մնալու խոստում է՝

Փորձութիւններէ եւ սայթաքումներէ հեռու, վեր ու զերծ մնալով՝ սկզբունքներուն եւ հաւատքին կառչած մնալու նկրտում է ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ:

    

One Response to “Հաւատարիմ՝ նախնիներու ուղիին”

  1. Արմեն Հովսեփյան Reply

    Մեր ուղին հաստատելու հրամայական ունի հայաստանյան իրականության մեջ: Հատկապես նրա արմատների վերընձյուղումը, որը վերածնվեց 1918թ-ին Հայաստանի անկախ պետության հիմնադրմամբ: Մեր ընթացքը դեռ շարունակվում է և այն հանրային-քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է ամրագրել Անկախ, Ազատ և Միացյալ Հայաստանի կերտմամբ՝ հիմնված միմիայն արտաքին գործընկերային հարաբերությունների վրա բացառելով մեր պետականության հանդեպ գաղութատիրական ցանկացած նկրտում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *