Սփյուռքը Գիտե, Թե Ով Ով Է

Շարժումը զուտ Կառավարությունը տապալելու միտում ունի, և հայկական Սփյուռքը հասկանում է այդքանը։ Հայաստանում ընդդիմությունը չի ցանկանում, որ ընտրություն լինի, որովհետև գիտեն, որ իրենք պարտվելու են:

Քարոզչությո՞ւն, Թե՞ Աթոռը Պահելու Մարմաջ

Մաս Ա Առողջ քարոզչութի՞ւն է, երբ, հայրենիքի մէջ թէ սփիւռքի, հանրային գործիչներ, մտաւորականներ եւ հաստատութիւններ բեմերը եւ մետիանիր բոլոր տեսակներով, կը գործածեն իրենց «ուշագրաւ» իրագործումներու չ

Նշմար

(Մաս 5-րդ) Փորձել գտնել ձեւ մը, ելակէտ մը, որ սփիւռքի նորահաս սերունդը (ոչ միայն) կարելի ըլլայ միեւնոյն նպատակի ու տեսլանակի շուրջ միաւորելու, համախմբելու եւ զայն մշտատեւ յարաբերութեան, հաղորդակցո

Նշմար

(Մաս 4-րդ) Նոյնիսկ հայատրոփ Լիբանանի մէջ, հայկական եւ օտար դպրոց յաճախողներու թիւերը իրար կը հաւասարեցնեն՝ 5.000-5.

Միասնականության Եւ Համերաշխության Ոգով

Չկա փոքր օգնություն, չկան քիչ հայրենասերներ։ Ամեն մարդու խոսքը և քայլը մեծ է իր գաղափարով և նպատակադրվածությամբ։ Մեր Ուղին ԱՄՆ արևմտյան ափի 26 հայկական կազմակերպություններ միասնականության և համ

Նշմար

(Մաս 3-րդ) Մատնուած ենք դժխեմ կացութեան մը, որու պայմաններու մէջ մեր նորահաս սերունդին մեծ մեծամասնութիւնը հայերէն չի խօսիր, հայերէն չի գիտեր, պիտի յանդգնիմ ըսելու նաեւ, որ հայերէն գիտցող փոքր փոք

Մշակութային Ոչ Թե Քաղաքական Ինքնություն

Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ սփյուռքահայությունը և նրա ղեկավարությունը պետք է մտահոգվեն այն աջակցությամբ, որը Սփյուռքը ցուցաբերում է Ացախից Հայաստան բռնի տեղահանվածներին՝ Հայաստանի կառավարության աջ