Փոքր Քայլերով Եւ Կաթիլներով Կը Նախապատրաստուին Մեծ Ոստումներն Ու Հեղեղները

Զգոյշ, սակայն, հայուն համբերատարութիւնը ոչ ձեռնթափութիւն է ու համակերպում, ոչ ալ անձնատուութեան ու ինքնասպանութեան յանգող երկչոտութիւն։ Նազարէթ Պէրպէրեան 18 Յուլիս 2022 Յուսահատութեան ու անզ

Հանրապետություն

Մինչ Բաթումում բանակցություններ էին ընթանում, թուրքերը 1918թ.

Այլընտրանքային Պատմություն

Ներսեսի մահը սակայն բյուզանդական ցանցը որպես առիթ էր օգտագործել կեղծ լուրերտարածելու համար՝ իբր հայրապետը թունավորվե լէ արքայի հրամանով: Այս լուրերը տարածելով՝ հող էին նախապատրաստում հենց իր՝ Պապ

Բարի Լոյս

Նորելուկ փանջունիներ չուզեցին հասկնալ, այլեւ չեն ուզեր ընդունիլ, որ առանց համապատասխան ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ՝ կարելի չէ ՓՈՂՈՑ ԻՋՆՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԷՆ հայրենակերտ ու պետականակերտ ՈՒԺ յառաջ բերել, թափ հաւաքել ե

Դաշնակցութեան Առաքելութիւնը Ծառայութիւն է

«Մեր ուղղութիւնը պարզ էր՝ ծառայել մեր ժողովուրդին, թեթեւացնել նրա կրած ծանր բեռը, բանալ նրա աչքերը, կռուիլ նրա կեղեքողների, խաբողների դէմ: Սակայն կեանքի հրապոյրները մեծ էին, իսկ ազատութեան ճանապարհը

Հանրապետություն

Նրանք նաեւ պնդել էին, որ Անդրկովկասիկառավարության մեջ հայեր չլինեն, քանի որ հայերը«Սեյմում հակաբոլշեւիկական դիրք են բռնել, իսկԲաքվում բոլշեւիկների աջակիցներն են, հետեւաբարհայերը չեն կարող վստահությու

Գաղափարական Թշուառութեան, Բարոյական Սնանկութեան Եւ Քաղաքական Մանկամտութեան․․․ Նորընծաները

Իրենց պաշտօնն ու դիրքը չարաշահած «նոր-հարուստ»ներուն թալանածը ետ բերելու եւ ժողովուրդին վերադարձնելու ՕՐԱԿԱՐԳը կիզակէտն է հայ քաղաքական մտքի այսօրուան ու գալիքի տարերքին։ Նազարէթ Պէրպէրեան Բարի

Լեռնահայաստանի Անկումը. Գարեգին Նժդեհը Իր Զինակիցներով Անցաւ Պարսկաստան

12 Յուլիս 1921ին, հեռանալով Զանգեզուրէն՝ Նժդեհ իր հրաժեշտէն առաջ վստահեցուց Լեռնահայաստանի հայութեան, որ ինք ընդմիշտ չի հեռանար եւ պիտի՛ վերադառնայ, եթէ Երեւանի փոխարէն Պաքուն դառնայ Սիւնիքի տէրը։